SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hast.

Sağlık Kurulu
Sağlık kurulunda yazılan raporlar

1- Devlet memurlarına 1 ay ve üzeri verilen istirhat raporları kamu kurumları e-rapor uygulamasına geçilmediğinden dolayı sağlık kurulu raporu şeklinde verilmektedir.

2- Haftanın her Cuma günü konsey toplanır ve konseyden onay alan Hiperbarik tedavi raporları verilmektedir.

3-Hastanemizde ameliyat, anji v.s. takip edilen hastaların isteği doğrultusunda konsey kararı ile Durum bildirir raporları verilmektedir. 

4-Bibap,cibap,jopst cihazı raporları konsey kararı ile verilmektedir.

5-Hastanemizde ameliyat olan ve 1 ay üzeri istirahat alan öğrencilere heyet raporu verilmektedir.

Kişilerin sağlık durumları hakkında ve bazı muafiyet durumlarında tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlara karar vermekle görevlidir.

Sağlık kurulu çalışmaları yapılacak işlem çeşidine ve heyeti oluşturan hekim sayısına göre Küçük Sağlık Kurulu ve Büyük Sağlık Kurulu olarak iki grupta hizmet vermektedir. Hastanemizde büyük sağlık kurulunun oluşması için mutlaka olması gereken branşlar ( Dahiliye, Hariciye, KBB, Göz, Nöroloji, Psikiyatri, Ortopedi) yer almadığından yalnızca küçük sağlık kurulu hizmet vermektedir.

Küçük Sağlık Kurulu

İlaç kullanımı ve muafiyeti raporları hekim tarafından çıkarılıp medula onayı için sağlık kuruluna yönlendirilir. Hasta alt bezi, Hiperbarik oksijen tedavisi, istirahat raporları, mama raporları, lenfödem kompresyon cihazı raporları, durum bildirir raporlar (SGK sevkli ya da hastanın şahsi dilekçe ile müracaatı) uygulamaları için yürütülen işlemler üç imzalı sağlık kurulu olarak adlandırılır.

Polikliniğe başvurarak muayenesi tamamlanan hastaların kurula girmesini uygun gören hekim üçlü heyet kâğıdı ve heyete sevk kâğıtlarını doldurarak hastayı sağlık kuruluna yönlendirir. Hekim bu formda teşhisin, tedavinin niteliği ve gerekliliğinin, süresinin, muafiyetin yazılı olmasına dikkat etmelidir. Sağlık kuruluna gelen hastadan 2 adet fotoğraf istenir.

Hastaya sağlık kurulunun telefon numarası verilerek 1 ya da 2 gün sonra önce telefonla arayın, hazır olduğu bilgisini aldıktan sonrada gelip raporunuzu teslim alın denir. Telefonla arayıp bilgi alacak imkanı olmayan hastaların irtibat numaraları alınır ve kurul tarafından hasta aranarak raporunun hazır olduğu bilgisi verilir. Bilgisayarda hazırlanan rapordan iki nüsha çıktı alınır, resim yapıştırılır ve imzaların atılması için ilgili hekimler bilgi verilir.

Kurulda veyahut doktorların odalarında ya da polikliniklerinde raporların imzaları tamamlanır. İmzalanan raporlar ayrıca heyet başkanı ve ilgili başhekim yardımcısı tarafından da imzalanır. Hastane mühürü basıldıktan sonra işlemleri tamamlanmış olarak bir nüshası hastaya teslim edilir, diğer nüsha ise birim klasöründe muhafaza edilir.

HBO2 Tedavisi İçin Sevk Raporları

Poliklinikten hekim tarafından üçlü heyet kâğıdı ile sevk edilen hastanın heyet kâğıdında sevk nedeni, seans sayısı ve saati belirtilmiş olmalıdır. Hastadan 2 fotoğraf alındıktan sonra hastanın heyet işlemlerinin tamamlanacağı gün hastaya söylenir ve o gün raporunu teslim almaya gelmesi söylenir.

İstirahat Raporları

Hastaya istirahat raporu düzenlenebilmesi için 20 günden daha fazla istirahat isteminin olması gereklidir.20 gün altında verilen istirahat raporlarının işlemleri kurul kararı gerekmeksizin poliklinikten yürütülür.Yatan ya da ayaktan hastalar için 20 günü aşan istirahat istemlerinde ilgili hekim tarafından üçlü heyet kâğıdı doldurularak kişi sağlık kuruluna yönlendirilir. Hasta sağlık kuruluna başvurduğunda artık istirahat raporlarının e-rapor şeklinde online düzenlendiği söylenir ve hastadan hiçbir evrak belge talep edilmeden hasta önce işyerine daha sonrada SGK müdürlüğüne yönlendirilir. Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin