SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hast.

Göğüs Cerrahisi
Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 1962 yılından günümüze Türk tıbbına eğitim ve sağlık hizmeti sunmakta ve halen iki eğitim görevlisi, üç başasistan, üç uzman ve 3 asistanla görevine devam etmektedir.

Kliniğimizde akciğerlerin, soluk borusunun, yemek borusunun, göğüs duvarının, mediastenin, karın zarının (diyafragma) hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Kliniğimizde en çok görülen hastalıklar arasında Akciğerlerin primer ve sekonder (akciğere ait veya başka organdan metastaz yapmış) habis ve selim tümörleri ve bunların komplikasyonları , Göğüs boşluğunda hava ve/ya sıvı toplaması (Pnömotoraks/plörezi), Göğüs duvarı şekil bozuklukları, Diyafragma fonksiyon bozuklukları ve mide fıtıkları, Ellerde ve koltuk altlarında aşırı terleme, Yorgunluk hastalığı (Miastenia Gravis) sayılabilir. Bunların cerrahi yöntem gerektiren tanı ve tedavilerinde Kliniğimiz başarılarıyla gurur duymaktadır.

Hastanemiz Türkiyede Göğüs cerrahisi ve Kalp damar cerrahisini barındıran ilk devlet hastanesi olması özelliğiyle gereken vakalarda kalp cerrahisi ve göğüs cerrahisi işlemlerini eş zamanlı olarak yapabilme yeteneğine ve tecrübesine sahiptir. Bu niteliği hastanemizi dünya ölçeğinde haklı bir yere taşımaktadır.Gerek Türkiyenin gerekse dünyanın  çeşitli yerlerinden kliniğimiz referans gösterilerek yönlendirilen hastalar  büyük bir başarıyla teşhis ve tedavi edilmektedirler.

Bunun dışında halen veya geçmişinde kalp hastalığı olan ve ilaç, stent veya ameliyatla tedavi olmuş ya da olacak olan hastalar konusunda da kliniğimiz dünya çapında bir bilgi ve deneyime sahiptir.

Kliniğimiz ihtiyaç duyduğunda diğer hastane ve kliniklerden de destek almaktadır.Diğer branşların (genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, kulak burun boğaz, beyin sinir cerrahisi vs.) katkısını gerektiren olgularda da kliniğimiz ve çalışanlarının üstün gayret ve çabalarıyla kurdukları sosyal ve mesleki bağlantı ile gerek hastanemizde gerekse diğer hastanelerde ortak ameliyatlar yapılmakta ve hasta mağduriyetlerinin önlemesine gayret gösterilmektedir.

Kliniğimiz ameliyatlarında komplikasyon oranlarımız son derece düşük olup dünyanın gelişmiş ülkeleri ile yarışır seviyededir.Hepsinden daha önemli olarak kliniğimizde yapılan ameliyatlarda ameliyat sırasında ölüm oranımız son on yıl itibarı ile %0 lı rakamlardadır. Bu başarının sağlanmasında hastanemizin diğer kliniklerinin katkısı inkar edilemez. Hastaların ameliyat öncesi hazırlıklarının tamamlanmasında kardiyoloji, dahiliye, göğüs hastalıkları, radyoloji, infeksiyon hastalıkları ve nükleer tıp klinikleri ve uzmanları, ameliyat sırasında ve sonrasında kalp damar cerrahisi ile anesteziyoloji ve reanimasyon klinikleri ve uzmanları büyük özveri ile katkı sağlamaktadırlar.

Bulunduğu yerin gururu ile daha iyiye ve başarıya ulaşmanın gayreti içinde olan kliniğimiz hastalarına elinden gelenin en iyisini yaparak dünya ölçeğinde tedavi sözünü vermektedir.

Kliniğimizde Teşhis ve Tedavisi yapılan Hastalıklar

 1. Göğüs duvarı
  1. Tümörleri
  2. İnfeksiyonları
  3. Şekil bozuklukları
   1. Pectus excavatum (Kunduracı göğsü)
   2. Pectus carinatum (Güvercin göğsü)
 2. Akciğerlerin cerrahi hastalıkları
  1. Akciğerlerin primer malin hastalıkları
   1. Cerrahi tedavisi
   2. Kombine tedavisi
  2. Akciğerlerin nadir primer malin hastalıkları
   1. Cerrahi tedavisi
  3. Akciğerlerin sekonder malin hastalıkları
   1. Cerrahi tedavisi
  4. Akciğerlerin infeksiyöz hastalıkları
   1. Cerrahi tedavisi
   2. Akciğerlerin kronik hastalıkları
  5.  Akciğer zarı hastalıkları
  6. Akciğerlerin büllöz hastalıkları
  7.  Akciğerlerin paraziter hastalıkları
 3. Larinks ve Trakeanın cerrahi hastalıkları
  1. Trakeanın primer ve sekonder tümörleri
  2. Trakeal stenozlar
 4. Farinks ve Özofagusun cerrahi hastalıkları
  1. Özofagus primer tümörleri
  2. Özofagus nadir tümörleri
  3. Özofagusun benin hastalıkları
  4. Özofagusun fizyolojik hastalıkları
 5. Diyafragmanın cerrahi hastalıkları
  1. Diyafragmanın felci
  2. Diyafragmanın fıtıkları
 6. Mediastenin cerrahi hastalıkları
  1. Plonjon guatr
  2. germ hücreli tümörleri
  3. primer ve sekonder tümör ve kistleri
  4. infeksiyonları
 7. Kalp zarı ve büyük damarlar cerrahi hastalıkları
 8. Toraksın nörojenik yapılarının cerrahi hastalıkları
  1. Torasik outlet (Göğüs Çıkımı) sendromu
  2. Hiperhidrozis
  3. Raynaud Hastalığı
 9. Timusun cerrahi hastalıkları
  1. Miyastenia gravis
  2. Timus tümör ve kistleri
 10. Toraks travmaları
  1. Künt yaralanmalar
  2. Penetran yaralanmalar

 

DOÇ.DR.TAMER OKAY GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ  
DOÇ.DR.MUHARREM ÇELİK GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ  
OP.DR.MURAT YAŞAROĞLU GÖĞÜS CERRAHİSİ BAŞASİSTAN  
DOÇ.DR.MEHMET YILDIRIM GÖĞÜS CERRAHİSİ BAŞASİSTAN  
OP.DR.RECEP USTAALİOĞLU GÖĞÜS CERRAHİSİ BAŞASİSTAN  
OP.DR.BÜLENT AYDEMİR GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMAN  
OP.DR.OYA İMAMOĞLU GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMAN  
OP.DR.MEHMET SAİT ERSÖZ GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMAN  
OP.DR.MİRAY ERSÖZ GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMAN  
DR.ÖMER GİRAY İNTEPE GÖĞÜS CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.EYÜP HALİT YARDIMCI GÖĞÜS CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.ÖZGÜR GÜZEY GÖĞÜS CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.İSMAİL DAL GÖĞÜS CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.MELEK DİDEM PEKÖZ GÖĞÜS CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.BURAK ODABAŞI GÖĞÜS CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.DENİZ EZGİ MAHMUTOĞLU GÖĞÜS CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.KEMAL DEMİRCAN GÖĞÜS CERRAHİSİ ASİSTAN  
     
Doktorlarımız İçin Tıklayınız


Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin