SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hast.

Hemşirelik Hizmetleri
Hemşirelik hizmeti yönetimi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından temsil edilmektedir. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün,  hızla değişen sağlık sisteminde,  kurumun ve hemşireliğin hedeflerine ulaşmasında liderlik sağlamak, ileri düzeydeki hemşirelik bilgisini; hasta bakım sistemlerinin yönetiminde, personel ve performans gelişiminde kullanmak, sunulan hizmetin ve ekip performansının mükemmelliğini ve sürekli gelişimini sağlamak başlıca görevleri arasındadır.

125 yoğun bakım toplam 525 yatak kapasitesi ile Avrupa’ nın en büyük dünyanın 4. büyük kalp merkezi konumundaki Hastanemiz Hemşireleri; bireyin sağlığına ve bağımsızlığına kavuşmasındaki en önemli dinamik güçlerdendir.  Hümanist, ekip çalışmasını benimseyen, hızlı olduğu kadar da dikkatli, disiplinli, kendini geliştirmeye açık, yaratıcı, stresle baş edebilme ve çok iyi gözlem yapabilme özelliğine sahiptir.

Sağlık-bakım hizmetleri sunumunda, insan sağlığının kutsallığının, sunduğu sağlık hizmetinin promosyonu ve telafisi olmadığı bilinciyle; hemşirelik hizmetleri kalite ve sıfır hataya odaklanmıştır. Kanıta dayalı uygulamalar ile bakım veren,  bireyin gereksinimlerini saptayan, gereksinimleri doğrultusunda bakım planı geliştiren ve  sunduğu bakımın sorumluluğunu üstlenen özerk uygulayıcıdır.

Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi için, dünyadaki gelişmeleri takip ederek yaşanan gelişim ve değişimleri sunulan sağlık-bakım hizmetine yansıtmak, bu doğrultuda hemşirelik hizmetlerinin politika, prosedür ve standartlarını oluşturarak uygulamalarda davranış değişikliği sağlamak amacıyla Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından, zorunlu eğitimler, genel uyum eğitimleri, bölüm bazlı eğitimler,  Koroner Yoğun Bakım hemşireliği ve KVC Yoğun Bakım Hemşireliği sertifika programları düzenlenmektedir.

Hastanemiz, 2007- 2012 tarihleri arsında 12 sertifika programına ev sahipliği yapmış, kurum içi ve kurum dışı olmak üzere, 167 KVC ve 157 Koroner Yoğun Bakım Sertifikası ile toplamda 324 Hemşire sertifikalandırılmıştır. 

Dr. Siyami Ersek Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumundaki Temel İlkeler

  1. Hastalarımızın / aile üyelerinin her biri teşhis, tedavi ve bakım sürecinde itibar- saygı görecek ve bilgi/hasta mahremiyetine özen gösterilmektedir.
  2. Hastalarımızın ihtiyaçları bireysel olarak karşılanacak ve hasta memnuniyetinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
  3. Hastalığın önlenmesinde, sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde, hemşirelerimiz hastalara ve ailesine bireysel olarak bilgilendirme, danışmanlık ve eğitim sağlanmaktadır.
  4. Hemşirelik hizmetlerinin kalitesi, bakım indikatörleri ile değerlendirilerek bakımın sürekli kanıt düzeyli gelişimi ve yüksek performası hedeflenmektedir.  
  5. Çalışana değer verilerek ve memnuniyetini gözeterek,  hemşirelik mesleğinin gelişimi, ekip çalışması, mesleki dayanışma/ eğitim ve araştırmaya liderlik edilmektedir.  
  6. Tüm sağlık-bakım hizmetleri sunumunda; doğruluk, dürüstlük ve etik yaklaşımlara bağlı kalmaktadır. 


Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin