SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hast.

Kalp ve Damar Cerrahisi
Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 1962 yılından bu yana kalp ve damar cerrahisi hastalıklarının cerrahi tedavisi alanında hizmet veren , kapasitesi ve günde 25, yılda ortalama 6000-6500 cerrahi operatif işlem sayısıyla alanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın sayılı merkezlerinden birisidir.

Klinik merkez bina ve kule binada yer alan 59 yataklı yoğun bakım ünitesi, 14 ameliyathanesi, teçhizat ve teknik donanımıyla gerek çalışanları , gerekse hastaları için son derece modern ve konforlu , her türlü ameliyatın yapılabileceği fiziksel koşullara sahiptir.

Hekimlerinden, hemşirelerine ve yardımcı personeline kadar deneyimli kadrosuyla yetişkin kalp cerrahisi, pediatrik kalp cerrahisi, aort cerrahisi ve periferik damar cerrahisinin her türlü operasyonu günün 24 saati başarıyla yapılmaktadır.

Tecrübeli ve donanımlı kardiyoloji, radyoloji ve anestezi kliniklerinin desteği, acil koroner ve periferik anjiografik çalışmaların süratle uygulanabilmesi kompleks ve acil cerrahi girişimlerin yapılmasında önemli rol oynamaktadır.

Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde

Yetişkin kalp cerrahisinde;24 saat tüm cerrahi spektrumdaki vakalara acil ve elektif şartlarda hizmet verilmekte olup dökümü aşağıda sunulmaktadır.

1-Koroner arter bypass operasyonları ( çalışan kalp tekniği ve klasik kardiyopulmoner bypass kullanılarak)

2-Kalp kapak operasyonları (aort, mitral ve triküspid kapağa yönelik tüm replasman ve tamir teknikleri kullanılarak) ve kalp içi kitleler (miksoma vb)

3-Büyük damar operasyonları (  asendan,arkus ve torakal aorta cerrahisi, abdominal ve torakoabdominal aort anevrizması ve aort disseksiyonları)

4-Tıkayıcı ve/veya anevrizmatik periferik arter hastalıklarında arteryel revaskülarizasyon damar operasyonları (aorta iliak/biiliak/femoral/bifemoral ve distal tipte revaskülarizasyon ve anevrizma girişimleri)

5- Karotis arter tıkayıcı damar hastalıklarında( karotis endarterektomisi ),

6-Baş-boyun ve üst ekstremite arterlerinin tıkayıcı ve anevrizmatik arteryel hastalıklarında cerrahi girimler (karotiko-subklavian,aksillo-aksiller, subclavian-subklavian bypass ve ilgili artere yönelik diğer girişimler.

7-Venöz hastalıkların cerrahi tedavisi (varis ve kronik venöz yetmezlik nedeniyle oluşmuş kronik bacak ülserlerinin endovenöz, daha az invazif ve klasik cerrahi yöntemlerle tedavisi

8-Hemodiyaliz amaçlı girişim yollarının hazırlanması için arteriovenöz fistül oluşturma operasyonları,

9- Kritik bacak iskemisi, tüm extremite arterlerinin travmatik ve tıkanıklığa sekonder acil hastalıklarında (tromboembolik hadiselerde) acil periferik  artere yönelik invazif radyolojik girişimler ve kombine cerrahi operasyonlar

10-Büyük damar patolojilerde acil veya elektif tüm endovasküler girişim yöntemleri hibrid ameliyathanede gerçekleştirilebilmektedir.

11-Pediatrik kalp cerrahisinde doğuştan olan türlü kardiyak defektlerin onarımı, büyük damar transpozisyonlarının cerrahi tedavisi yanısıra birçok kompleks kardiyak malformasyonun cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Uzmanlık eğitimi veren klinikte asistanlar yoğun çalışma temposu içinde yetişmekte, her sabah  düzenli olarak eğitim seminerlerine katılmakta ve bilimsel araştırmalara katılmaları teşvik edilmektedir.Kliniğin yaptığı pek çok çalışma her yıl yurt içi ve yurt dışı dergilerde ve kongrelerde yayınlanmakta ve tüm bilimsel gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kliniğimiz kadrosunda (pediatrik kalp cerrahiside dahil  olmak üzere)  halen 9 eğitim görevlisi, 9 başasistan,  20 uzman (2 tanesi çocuk kalp damar cerrahisi uzmanı olmak üzere) toplam 38 kalp ve damar cerrahisi uzmanı ve19 (tıpta uzmalık ögrencisi -asistan) doktor  görev yapmaktadır. Mevcut kadromuz içerisinde görevli hekimlerimizin, kalp ve damar cerrahisi alanında 1 tanesi profesör ünvanına  sahiptir ve 13 hekimimizin akademik doçentlik ünvanı bulunmaktadır.

Klinikte görevli eğitim görevlileri, başasistan ve uzmanlarımız mesleki alanda prestijli dernek ve kuruluşlarda yönetici olarak hizmet vermektedir. Mesleki  dergilerde, hakemlik yapmakta ve editöryel kurullarda yer almaktadirlar.

DOÇ.DR.CEVDET UĞUR KOÇOĞULLARI     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ-HASTANE YÖNETİCİSİ
PROF.DR.İBRAHİM YEKELER   DIŞ KADRO KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ÖĞRETİM ÜYESİ
PROF.DR.M.MURAT DEMİRTAŞ   DIŞ KADRO KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇ.DR.ABDULLAH KEMAL TUYGUN   DIŞ KADRO KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ
DOÇ.DR.SERAP AKA     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ
DOÇ.DR.İLYAS KAYACIOĞLU     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ
DOÇ.DR.GÖKÇEN ORHAN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ
DOÇ.DR.MEHMET KAPLAN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ
DOÇ.DR.BÜLEND KETENCİ     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ
DOÇ.DR.ONUR SOKULLU     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN
OP.DR.MEHMET YILMAZ     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN
OP.DR.İSMAİL YÜCESİN ARSLAN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN
OP.DR.MURAT SARĞIN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN
OP.DR.EVREN MÜGE TAŞDEMİR METE     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN
OP.DR.MEHMET ERDEM MEMETOĞLU     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN
OP.DR.SEVİNÇ BAYER ERDOĞAN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN
OP.DR.HAKKI AYDOĞAN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.İBRAHİM BEDRİ ENDER     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.MEHMET HAKAN AKKAYA     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
DOÇ.DR.MEHMET RAŞİT GÜNEY     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.RAFET GÜNAY     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.YAVUZ ŞENSÖZ     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.ADLAN OLSUN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
DOÇ.DR.EROL KURÇ     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.TAMER KEHLİBAR     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.ŞEBNEM ALBEYOĞLU     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN
OP.DR.UFUK ÇİLOĞLU     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.ÜNSAL VURAL     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.AHMET YAVUZ BALCI     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.MEHMET KIZILAY     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN
OP.DR.HAKAN KUTLU     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.MUTLU ŞENOCAK     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.ÜMMÜHAN NEHİR SELÇUK     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.BEGÜM ÖZÜEKREN KASAPOĞLU     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.SELEN ÖZTÜRK     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN
OP.DR.HÜSEYİN KUPLAY     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN 
OP.DR.AHMET BOLUKÇU     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN
OP.DR.GÖZDE TEKİN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN
OP.DR.KEMAL KAVASOĞLU     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN
OP.DR.İSMAİL BAŞYİĞİT     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN
OP.DR.MEHMET AYDIN KAHRAMAN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN
OP.DR.ERKAN ALBAY     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN
OP.DR.MEHMET EMRE ELÇİ     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN
DR.MEHMET COŞGUN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.FATİH AVNİ BAYRAKTAR     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.GÜLTEKİN COŞKUN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.FERRUH ELBİR     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.SERDAR AKANSEL     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.TOLGA CAN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.AHMET CAN TOPÇU     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.YASİN ÖZDEN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.OSMAN MURAT BAŞTOPCU     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.AHMET ARİF AĞLAR     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.YİĞİT KÖSE     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.CANAN KARAKAYA     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.BURCU GÖNÜL     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.ANIL KARAAĞAÇ     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.ERHAN GÜLER     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.GÖKHAN ARSLANHAN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.KAMİLE OZEREN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.LEVENT CEYLAN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.HALİL EMRE ÖZLÜ     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.HASAN CEYDA     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.DEVLET BURAK BAYKAN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.EMİNE DUDU CAN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.SEBİL MERVE ŞEN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.ARİF YASİN ÇAKMAK     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.MEHMET İNANÇ YEŞİLKAYA     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.OZAN ERTÜRK     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.SAFA ÖZÇELİK     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.ABDULKERİM ÖZHAN     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.HALİT ER     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN
DR.OSMAN KANATSIZ     KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN

 

   

 

/Resimler/files/KVC%20DOKTORLAR-2015.pdfDoktorlarımız İçin Tıklayınız


Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin