SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hast.

Kalp ve Damar Cerrahisi
Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 1962 yılından bu yana kalp ve damar cerrahisi hastalıklarının cerrahi tedavisi alanında hizmet veren , kapasitesi ve günde 25, yılda ortalama 6000-6500 cerrahi operatif işlem sayısıyla alanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın sayılı merkezlerinden birisidir.

Klinik merkez bina ve kule binada yer alan 59 yataklı yoğun bakım ünitesi, 14 ameliyathanesi, teçhizat ve teknik donanımıyla gerek çalışanları , gerekse hastaları için son derece modern ve konforlu , her türlü ameliyatın yapılabileceği fiziksel koşullara sahiptir.

Hekimlerinden, hemşirelerine ve yardımcı personeline kadar deneyimli kadrosuyla yetişkin kalp cerrahisi, pediatrik kalp cerrahisi, aort cerrahisi ve periferik damar cerrahisinin her türlü operasyonu günün 24 saati başarıyla yapılmaktadır.

Tecrübeli ve donanımlı kardiyoloji, radyoloji ve anestezi kliniklerinin desteği, acil koroner ve periferik anjiografik çalışmaların süratle uygulanabilmesi kompleks ve acil cerrahi girişimlerin yapılmasında önemli rol oynamaktadır.

Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde

Yetişkin kalp cerrahisinde;24 saat tüm cerrahi spektrumdaki vakalara acil ve elektif şartlarda hizmet verilmekte olup dökümü aşağıda sunulmaktadır.

1-Koroner arter bypass operasyonları ( çalışan kalp tekniği ve klasik kardiyopulmoner bypass kullanılarak)

2-Kalp kapak operasyonları (aort, mitral ve triküspid kapağa yönelik tüm replasman ve tamir teknikleri kullanılarak) ve kalp içi kitleler (miksoma vb)

3-Büyük damar operasyonları (  asendan,arkus ve torakal aorta cerrahisi, abdominal ve torakoabdominal aort anevrizması ve aort disseksiyonları)

4-Tıkayıcı ve/veya anevrizmatik periferik arter hastalıklarında arteryel revaskülarizasyon damar operasyonları (aorta iliak/biiliak/femoral/bifemoral ve distal tipte revaskülarizasyon ve anevrizma girişimleri)

5- Karotis arter tıkayıcı damar hastalıklarında( karotis endarterektomisi ),

6-Baş-boyun ve üst ekstremite arterlerinin tıkayıcı ve anevrizmatik arteryel hastalıklarında cerrahi girimler (karotiko-subklavian,aksillo-aksiller, subclavian-subklavian bypass ve ilgili artere yönelik diğer girişimler.

7-Venöz hastalıkların cerrahi tedavisi (varis ve kronik venöz yetmezlik nedeniyle oluşmuş kronik bacak ülserlerinin endovenöz, daha az invazif ve klasik cerrahi yöntemlerle tedavisi

8-Hemodiyaliz amaçlı girişim yollarının hazırlanması için arteriovenöz fistül oluşturma operasyonları,

9- Kritik bacak iskemisi, tüm extremite arterlerinin travmatik ve tıkanıklığa sekonder acil hastalıklarında (tromboembolik hadiselerde) acil periferik  artere yönelik invazif radyolojik girişimler ve kombine cerrahi operasyonlar

10-Büyük damar patolojilerde acil veya elektif tüm endovasküler girişim yöntemleri hibrid ameliyathanede gerçekleştirilebilmektedir.

11-Pediatrik kalp cerrahisinde doğuştan olan türlü kardiyak defektlerin onarımı, büyük damar transpozisyonlarının cerrahi tedavisi yanısıra birçok kompleks kardiyak malformasyonun cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Uzmanlık eğitimi veren klinikte asistanlar yoğun çalışma temposu içinde yetişmekte, her sabah  düzenli olarak eğitim seminerlerine katılmakta ve bilimsel araştırmalara katılmaları teşvik edilmektedir.Kliniğin yaptığı pek çok çalışma her yıl yurt içi ve yurt dışı dergilerde ve kongrelerde yayınlanmakta ve tüm bilimsel gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kliniğimiz kadrosunda (pediatrik kalp cerrahiside dahil  olmak üzere)  halen 9 eğitim görevlisi, 9 başasistan,  20 uzman (2 tanesi çocuk kalp damar cerrahisi uzmanı olmak üzere) toplam 38 kalp ve damar cerrahisi uzmanı ve19 (tıpta uzmalık ögrencisi -asistan) doktor  görev yapmaktadır. Mevcut kadromuz içerisinde görevli hekimlerimizin, kalp ve damar cerrahisi alanında 1 tanesi profesör ünvanına  sahiptir ve 13 hekimimizin akademik doçentlik ünvanı bulunmaktadır.

Klinikte görevli eğitim görevlileri, başasistan ve uzmanlarımız mesleki alanda prestijli dernek ve kuruluşlarda yönetici olarak hizmet vermektedir. Mesleki  dergilerde, hakemlik yapmakta ve editöryel kurullarda yer almaktadirlar.

DOÇ.DR.CEVDET UĞUR KOÇOĞULLARI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ-HASTANE YÖNETİCİSİ  
PROF.DR.İBRAHİM YEKELER KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadrosunda
DOÇ.DR.SERAP AKA KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ  
PROF.DR.M.MURAT DEMİRTAŞ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ  
DOÇ.DR.İLYAS KAYACIOĞLU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ  
DOÇ.DR.GÖKÇEN ORHAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ  
DOÇ.DR.MEHMET KAPLAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ  
DOÇ.DR.ABDULLAH KEMAL TUYGUN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ  
DOÇ.DR.BÜLEND KETENCİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM GÖREVLİSİ  
DOÇ.DR.ONUR SOKULLU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN  
OP.DR.MEHMET YILMAZ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN  
OP.DR.İSMAİL YÜCESİN ARSLAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN  
OP.DR.MURAT SARĞIN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN  
OP.DR.EVREN MÜGE TAŞDEMİR METE KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN  
OP.DR.MEHMET ERDEM MEMETOĞLU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN  
OP.DR.SEVİNÇ BAYER ERDOĞAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN  
OP.DR.HAKKI AYDOĞAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.İBRAHİM BEDRİ ENDER KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.MEHMET HAKAN AKKAYA KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
DOÇ.DR.MEHMET RAŞİT GÜNEY KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.RAFET GÜNAY KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.YAVUZ ŞENSÖZ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.ADLAN OLSUN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
DOÇ.DR.EROL KURÇ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.TAMER KEHLİBAR KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN  13/02/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜREYLE  GEÇİCİ GÖREVLİ (TAKSİM E.A HASTANESİ)
OP.DR.UĞUR KISA KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN Başhekim Yardımıcısı
OP.DR.ŞEBNEM ALBEYOĞLU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN  
OP.DR.UFUK ÇİLOĞLU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.ÜNSAL VURAL KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.AHMET YAVUZ BALCI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.MEHMET KIZILAY KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN  
OP.DR.HAKAN KUTLU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.MUTLU ŞENOCAK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.ÜMMÜHAN NEHİR SELÇUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.BEGÜM ÖZÜEKREN KASAPOĞLU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.SELEN ÖZTÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN  
OP.DR.HÜSEYİN KUPLAY KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN   
OP.DR.GÖZDE TEKİN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN  
OP.DR.KEMAL KAVASOĞLU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN  
OP.DR.İSMAİL BAŞYİĞİT KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN  
OP.DR.MEHMET AYDIN KAHRAMAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN  
OP.DR.ERKAN ALBAY KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN  
OP.DR.MEHMET EMRE ELÇİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMAN  
DR.MEHMET COŞGUN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.FATİH AVNİ BAYRAKTAR KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.GÜTEKİN COŞKUN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.FERRUH ELBİR KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.SERDAR AKANSEL KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.TOLGA CAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.AHMET CAN TOPÇU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.YASİN ÖZDEN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.OSMAN MURAT BAŞTOPCU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.AHMET ARİF AĞLAR KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.YİĞİT KÖSE KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.CANAN KARAKAYA KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.BURCU GÖNÜL KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.ANIL KARAAĞAÇ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.ERHAN GÜLER KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.GÖKHAN ARSLANHAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.KAMİLE OZEREN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.LEVENT CEYLAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.HALİL EMRE ÖZLÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.HASAN CEYDA KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.DEVLET BURAK BAYKAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.EMİNE DUDU CAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.SEBİL MERVE ŞEN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.ARİF YASİN ÇAKMAK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.MEHMET İNANÇ YEŞİLKAYA KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
DR.FATİH KIZILYEL KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  
OZAN ERTÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN  

 

   

 

/Resimler/files/KVC%20DOKTORLAR-2015.pdfDoktorlarımız İçin Tıklayınız


Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin