SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hast.

Kan Merkezi
Siyami Ersek GKDCEAH Kan Merkezi'nde,hastanemizde ameliyat olacak hastaların kan ve kan bileşenlerinin temini yapılmaktadır. 2 Mayıs 2007 tarih ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliğe uygun olarak kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, hazırlanması, depolanması ve kullanılması kalite sistemi içinde yapılmaktadır.

Kan Merkezi'miz, bünyesinde 1 uzman doktor, 2 biyolog, 9 teknisyen ve 3 flebotomist ile 24 saat/7 gün hizmet vermektedir.

Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi'nin Kan Bileşeni Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemi ile Kan Merkezi'mizde yıllık 15000'den fazla  bağıştan eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma ve aferez trombosit süspansiyonu hazırlanmaktadır.

Kan Merkezi'miz bünyesinde serolojik tarama testleri, donör ve hasta kan grubu tespiti, antikor tarama, tanımlama ve direkt coombs testleri,ayrıca hastalara transfüzyon edilecek eritrosit süspansiyonu ve taze tam kanlara çapraz karşılaştırma (cross-matching) testleri çalışılmaktadır.

Siyami Ersek GKDCEAH Kan Merkezi'nin misyonu, en güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak hastalarımız için gerekli miktarda, gerektiği zaman kullanılmak üzere, kaliteli ve güvenli kan ve kan bileşenlerini temin etmek, hazırlamak, saklamak ve hastalarımıza ulaştırmaktır.Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin