T.C. Sağlık Bakanlığı
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta Güvenliği Komitesi


 

Op. Dr. Uğur KISA                           Başhekim Yrd.  

Mine EFE                                        Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd.

Doç. Dr. Gökçen ORHAN               KVC Eğitim Görevlisi

Doç.  Dr. Hülya KAŞIKÇIOĞLU     Kardiyoloji Eğitim Görevlisi

Uz. Dr. Türkan ÇORUH                  Anestezi Eğitim Görevlisi

Uz.Dr. Ayşe ERTÜRK                    Bakteriyoloji Lab.Sor.

Gonca AKBAŞ                              Kalite Yönetim Birimi

Ecz.Negül GÜNGÖRDÜ               Sorumlu Eczacı

Ramazan AĞIRBAŞ                     İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

Mehmet BAŞOĞL                         Bilgi İşlem Birimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Ezgi BİLGİN                                   Sorumlu Hemşire

Esra ÖZDEMİR                              Sekreter 

ASGARİ GÖREV TANIMI :

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • İlaç güvenliğinin sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması,
 • Hastaların güvenli transferi,
 •  Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Enfeksiyonların önlenmesi,
 • Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.
 • Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.